Material här
Öppna tuberna midsommarblommor och svflagga på ditt skrivbord..
Lägg gradienten i din gradientmapp och maskmids i din
PSPmapp för masker.

Du behöver även filtret DC Special, här

OBS! Du ändrar lätt färgen på min Gradient om du vill.
Adjust, Hue and Saturation. Där finns flera alternativ för att ändra färger.

1. Ny bild 700 x 500 pixlar, fyll med gradienten
 Layer,  Dublicate.

2. Layers, Load, Save mask, Load Mask From Disk.
Leta på maskmids. Använd inställningarna:
Create mask from - Sourse luminace, Orientation - Fit to canvas,
Options - Hide all masks. OK

3. Layers, Merga, Merge Group

4. Effects, Edge Effects, Enchanse More, Effects, Drop Shadow,
Vertical 2, Horizontal 2, Opacity 200, Blur 2.90,
Color svart. OK

5. Klicka på undre lagret så det blir markerat, Adjust, Blur,
Gaussian Blur, Radius 68. OK

6. Layer, Dublicate  Nu ska vi göra boken

6. Effets DC Special, Book. Använd inställningarna:
Magazine<>Book 30, Page<>Phone Book 100. OK

7. Markera din Pick Tool så får du "handtag i alla 4 hörnen.
Dra in hörnen i överkanten ett i taget så boken blir lite
mindre än bottenlagret.
Placera boken i mitten genom att ta tag i mitten och dra
den på plats.

8. Selections, Select All, Selection, Float. Nytt lager, lägg
på vit färg. I lagerpaletten sänk Opacityn till 50

9. Tillbaka på lagret med boken. Effects, Drop Schadow med
inställningar Vertikal -3, Horizontal 2, Opacity 25, Blur 4,
Color Svart. OK

10. Merge All Flatten

11. Markera tuben "midsommarblommor". Edit, Copy,
Edit, Paste As A New Layer. Nu kan du stänga den tuben

12. Image, Resize, Percent With 50, Height 60, Recample
using Bicubic, Lock aspect ratio ej i kryssad, Resize all
layers ej i kryssad OK

13. Skriv text eller använd min bifogade "texten".
Skriv ditt namn. Layers, Merge All Flatten och du är klar
 

  räknare
besöksräknare