Denna ska vi göra i Psp och Animation shop

Hämta zippen här

Spara den där du hittar den sedan

Nu börjar vi.
Öppna en bild utan bakgrund 345 x 43 pixlar

Fyll den med valfri färg. Skriv ditt namn eller sätt dit en liten bild (min är oskriven som du ser)

Copiera din bild
Du kan göra det på olka sätt, tex. Edit, Copy

 

Öppna ditt Animation Shop. animeringsprogrammet


Klicka på Edit, Paste, As New Animation

Nu ska vi ta fram Zippen du sparade i början. Dragkedjan.
Klicka på mappen, Open Animation

Där hittade jag min zipper-animation. Klicka på öppna

Nu har du 2 bilder i ditt Animation Shop. Titta på zipper-animation, klicka på den lilla pilen längst ner och bläddra fram till sista bilden.
Du kan även minska alla dessa bilder genom att klicka på Zoom

Nu har du det lilla fyrkantiga "handtaget längst bort och du ser nu att denna bild innehåller 46 bilder

Stäng gärna dragkedjan en stund genom att klicka på minustecknet

Nu måste du ha samma antal bilder här... Alltså 46 bilder. Klicka på den blå listen där du ser texten Animation2
Klicka på Copy bredvid saxen

Nu trycker du på Paste After Current och du har 2 bilder. Fortsätt så till du har 46 bilder
(det finns flera sätt att göra detta, tex tryck ner tangent A + CTRL samtidigt
så markeras 2 bilder på en gång, Copy och Paste After Currant = 4 bilder  =  fördubblas efter varje gång du trycker ner tangenterna bild)

Nu har du samma antal i dragkedjan och din egen bild

Nu ska vi sätta ihop dessa till en bild. Klicka längst bort på den lilla pilen och bläddra till första bilden F:1
Det lilla fyrkantiga handtaget följer med.
Gör nu samma med dragkedjan. Båda dina bilder har F:1 som start

Ta din pil om du inte har den framme.  Klicka var som helst i din bild
Nu ska vi "tända" det blå runt din bild hela vägen... alla 46 bilderna ska bli blå.
Tryck på A + Ctrl på samma gång

                 

Upprepa på bilden under, Dragkedjan,  så dina 2 bilder ser ut så här.. Alla är markerade, från 1 - 46.

Nu är du snart klar! Klicka på den ljusblå listen 1. på din dragkedja   Klicka sedan på 2. Kopiera

Klicka nu på DIN bild, jag ser att det står FEL på min bild. Du ska ha F:1 framme, inte F:45... Hoppas du har det, annars
tryck på pilen och bläddra tillbaka till bild 1.
Tryck nu på 2. Paste into selected frame. Håll kvar, släpp inte innan du hunnit se att dragkedjan sitter på rätt plats. Då släpper du.
Darrar du på handen är det bara att backa  ett steg och göra om

När du är nöjd klickar du på Wiew Animation .. det som ser ut som en film på min bild
 

Nöjd?
Då sparar du din animation genom att klicka på "disketten"

 

Välj mappen du vill ha den i, döp din bild och spara

Efter en tut från Grafikgruppen Animera Mera som Karin Dahl gjort och Mia översatt till Svenska och jag gjort utförligare
och föreklad beskrivning på