En skir ram med namn (mask)  bakgrunden här

1. Ny bild, 400x 400 pixlar, Raster Background, Color svart

2. Layer, New Raster Layer, fyll med vit färg

3. Selections, Select All, Selections, Modify, Contract, Number of
pixels 12. OK

4. Edit, Cut

5. Selections, Select All, Selections, Modify, Contract, Number of pixels 8,
Selections, Invert

6. Edit Cut, Selections, Select All, Modify, Contract, Number of pixels 2, Selections, Invert,
fyll med vit färg Select None

7. Layer, New Raster Layer, Text Tool, skriv ditt namn, Color vit, placera där du vill ha det.
Jag valde French Script MT, Size 12, Font style Bould

8. Lite dekoration? Jag gör hörn. Pen Tool, Mode Draw Lines and Polylines, Create On Vector ikryssad,
Line style Solid, Width 3, Color vit. Rita ett litet streck längst upp

9. Pen Tool igen men ändra Line style till Diamond, rita ett streck under det första strecket,
Tryck ev på Zoom in i översta menyn för att se bättre

10. Pen Tool igen, Line style Apposing Arrowheds- Ekual, Width 2

11. Layer, Dublicate, Image, Mirror. Layer, Dublicate, Image, Flip, Layer, Dublicate,
Image, Mirror

När du är nöjd med din mask, Layers Merge Wisible, File, Save As, Fileformat, Pspimage
( Har du inte ändrat under Options så gör det, det ska vara LZ// compression och PSP 5 compitable file).
Du kan spara masken direkt i din Maskfolder i Psp eller som en bild att ta fram.
Jag sparar som en bild att ta fram.12. Öppna ny en bild där du vill ha din skira maskram inlagd, Layers Dublicate

13. Ta fram masken, Layers, New Mask Layer, From Image, Leta på din mask i
Source Window, Source luminace ikryssad, OK

14. Layers, Merge, Merge Group

15. Effetcs, Edge Effects, Enchanse More. Jag nöjde mig så här. Vill du ha skarpare, Lägg på en till
Enchanse More. Eller lite Drop Schadow, prova dig fram.

16. Layers, Merge All Flatten

Hoppas du gillade min tutorial

Här är en annan jag gjorde, 2 tunna streck och Pen Tool, Line style Apposing Arrowheds- Ekual, Width 2

Bakgrunden på sidan
1. Börja med att ta fram masken som du gjorde nyss (beskrivning här ovanför)
 Edit, Copy, stäng orginalet.

2. Effects, Geometric Effetc, Cirkel, Edge Mode Color. OK

3. Effects, Illomination Effects, Suburst, Color vit, Brightnes 27, Horizontal 25,
Vertikal 25, Density 50, Brightness 100, Circles Brightness 27. OK

4. Effets. Image Effets, Semless Tilling, Inställningar Tiling Metod Corner,
Direction Biderectional, Horizontal 0, Vertikal 0, Corner Style Linear. OK

5. Image, Resize, Width 100, Height 100

Vill du ha annan färg? Adjust, Hue and Saturation, Hue/ Saturation Lightnes


Tex. Edit, Colorize i kryssad, Hue 34, Saturation 81, Lightness 80,  Prova dig fram.

File, Save as

 

Kew Grafik