Du behöver mina tuber  och Plugin, FM Tiil Tools

 

Vårtavla

1. Ny bild 500 bred och 400 hög, Fyll med min
woodpatten, Angle 45 och Scale 50

2. Effects, Texture, Mosaik Antique, Numbers of
columns 80, Number of rovs 80, Tile diffusion 30, Grout
width 2, Grout diffusion 82, OK.

3. Selections, Select All. Selections, Modify, Contract,
Number of Pixels 20, OK.

4. Effects, Buttonisze, Hight 20, Width 20, Opacity 75,
Edge Transparent, Color Vit, OK.

5. Effects, Drop Schadow, Vertikal 1, Horizontal 1,
Opacity 100, Blur 5, Color svart, OK. Upprepa men
ändra H och V till -1

6. Selections, Invert, Selections, Modify, Contract,
Number of Pixels 20, OK.

7. Edit, Cut. Nytt lager, Effects, Cutout, Vertikal 10,
Horizontal 10, Color svart, Opacity 50, Blur 5, Fill
interior with color ej kryssad, OK.

8. Nytt lager, gör om Coutouten men ändra till Vertikal -
10, Horizontal -10, Selections, Select None. Layers,
Merge Wisible

Skriv ditt namn på ramens ytterkant, kanske en
vårhälsning
Spara din inglasade ram som pspbild, den kan du använda
senare

9. Nytt bild, samma storlek, Ta fram Tube 1, Edit Copy,
Till din bild, Edit, Paste as new layer, Layer, Dublicate,
stäng det undre lagret genom att klicka på ögat i
Lagerpaletten.

10. Effects, Plug ins, FM Tiil Tools med inställning Wawe
C 1: 0.598, Wawe C 2: 0.234, Wawe C 3: -0.613, Wawe
C. 4: -0.180, Wawe C 5: 0.648, Wawe C: 6 0.398,
Strength 0.828, Operation 166, Apply


11. Image, Rezine, With och Height 150 Percent och
INTE i kryssat Recine all layers

12. Markera ditt första lager av tuben och flytta den
överst. Layers, Arrange, Bring to top. Layers, Merge,
Merge Wisible. Edit Copy


13. Öppna ditt Animation Schop, Edit, paste As New
Animation, Edit, Paste After Surrent Frame 3 ggr. Du har
nu 4 bilder i rad. Edit, Select All

12. Öppna anitub, Edit, Select All, Edit Copy, Markera nu
den andra bilden med din mus, Edit, Select All, Edit,
Paste into Selected Frame och sätt bilden där du vill ha
den. Animation, Frame Propertis sätt hastighet på 20.

13. Öppna din inglasade ram, Edit Copy, Tillbaka till
Animation Shop och din bild.

14. Edit, paste As New Animation, Edit, Paste After
Surrent Frame 3 ggr. Du har nu 4 rambilder i rad. Edit,
Select All, Edit Copy

15. Tillbaka till första bilden, sätt glasramen över genom
att markera den, välja Edit, Paste Into Selected Frame

16. Flyger fåglarna för fort? Animation, Frame Propertis
jag har skrivit 20 där. Prova dig fram

Bifogat finns min text, om du vill ha den så öppna den i Animation Shop, Copy och sätt in den

Spara, File Save As
 

Hoppas du gillade min tutorial

Kew Grafik